Wirtualne muzeum archeologiczne

16.09.2020

Muzeum Archeologiczne oraz Rezerwat Archeologiczny Genius Loci w Poznaniu otwierają się wirtualnie dla zwiedzających. Na stronie internetowej placówki dostępnych jest jak na razie 5 wystaw stałych. Informacje dotyczące eksponatów zostały przygotowane w formie nagrań i dostępne są na stronie muzeum. O tym, co można zobaczyć, mówi Łukasz Bartkowiak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Wirtualna wystawa adresowana jest głównie do osób młodych. Władze muzeum mają nadzieję, że w ten sposób zachęcą młode pokolenie do obcowania z historią. Przygotowano także internetowe zagadki i quizy, które mają pobudzić do interakcji i dyskusji.

FOT: UNSPLASH

Adrian Wojtasz

archeologiczne muzeum poznań wirtualne zwiedzanie