Wnioskują o zmianę nazwy parku Jana Pawła II na park Łęgi Dębińskie

Bartosz Kirchner 20.01.2021

Rada Osiedla Wilda w Poznaniu zajmie się jutro projektem uchwały w sprawie wniosku o zmianę nazwy parku Jana Pawła II na park Łęgi Dębińskie. Jego autorem jest osiedlowy radny Daniel Łubiński. Jego zdaniem Jan Paweł II powinien przestać patronować parkowi, ponieważ był bierny wobec przestępstw seksualnych popełnianych przez księży i ponosi za to odpowiedzialność. Radny argumentuje, że miejsce, gdzie w 1983 roku Jan Paweł II odprawił mszę świętą, jest już upamiętnione krzyżem papieskim i nie potrzeba dodatkowego upamiętnienia w postaci nazwy parku. Dodaje, że mieszkańcy Wildy mówiąc o parku posługują się na co dzień nazwą Łęgi Dębińskie. Propozycja radnego wzbudziła sporo emocji wśród mieszkańców. Zdania są podzielone zarówno wśród Wildzian, jak i w Radzie Osiedla, stąd wynik jutrzejszego głosowania pozostaje niewiadomą. Mówi przewodnicząca Rady Osiedla Wilda Dorota Bonk-Hammermeister:

Nawet jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty, nie oznacza to, że zmiana nazwy parku jest pewna. W przypadku przegłosowania projektu, wniosek o usunięcie Jana Pawła II z nazwy parku zostanie skierowany do prezydenta Poznania. Propozycję opiniowałaby wówczas Komisja Kultury i Nauki, a następnie trafiłaby ona na obrady Rady Miasta Poznania.

FOT: UNSPLASH

Jan Paweł II poznań Prak wilda zmiana