Wojewoda wielkopolski podjął decyzję w sprawie budowli w Stobnicy

Bartosz Kirchner 1.12.2020

Wojewoda wielkopolski podjął decyzję w sprawie budowli w Stobnicy. Z analizy przeprowadzonej przez służby wynika, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa. Inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów. Nie potwierdził też prawa do dysponowania Kanałem Kończak, który jest własnością Skarbu Państwa na cele budowlane. Nie oznacza to jednak, że inwestycja zostanie wstrzymana. Mówi Marcin Karpiński z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Od wydanej przez wojewodę decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

budowa budowla decyzja pozwolenie rozbiórka stobnica wojewoda