Wojewoda Wielkopolski unieważnił Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn

18.03.2020

Wojewoda Wielkopolski unieważnił Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn. Jako główny powód tej decyzji wojewoda Łukasz Mikołajczyk wskazał „szereg naruszeń prawa”. Chodzi między innymi obrak właściwej podstawy prawnej dla określonych zadań realizowanych przez samorząd czy wykroczenia poza zakres kompetencji samorządu.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu wojewody: „Rada miasta podjęła uchwałę bez powiązania z zadaniami i procedurami właściwymi dla funkcjonowania organów samorządu terytorialnego, czyli bez podstawy prawnej. Przepisy prawne przywołane przez radę miasta Poznania – jako podstawa podjęcia ww. uchwały, odnoszą się do innych sfer działalności organów samorządu terytorialnego i nie mogły stanowić podstawy do przyjęcia karty”.

Wojewoda podkreśla także brak precyzyjności w zakresie prawidłowej legislacji, co utrudnia interpretację dokumentu – kluczowe jest to, aby adresat przepisu wiedział, jak ma się zachować, bądź jakie uprawnienia na mocy tego przepisu mu przysługują. Z kolei organ stosujący przepis musi wiedzieć, w jaki sposób go zinterpretować.

Z decyzją wojewody nie zgadzają się poznańscy radni z Koalicji Obywatelskiej. Jak zapowiadają wkrótce zostaną przez nich podjęte odpowiednie kroki.

Tekst: Mateusz Cholewa Zdjęcie: Bartosz Kirchner

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn Łukacz Mikołajczyk wojewoda