Wsparcie dla szpitala

Bartosz Kirchner 30.03.2020

"Wsparcie dla szpitala" to inicjatywa, która pomaga koordynować zbiórki organizowane dla lecznic. W systemie są trzy grupy użytkowników: szpital, darczyńca i koordynator lokalny. Szpital może określić swoje najpilniejsze potrzeby, tak aby otrzymywana pomoc była rzeczywiście tą najbardziej wymaganą. O tym jak pojedyncze osoby mogą wspomóc placówki przez system "Wsparcie dla szpitala" mówi Jakub Jasiczak, współtwórca rozwiązania z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Obecnie w systemie zarejestrowanych jest ponad sto szpitali. Aby zaangażować się w pomoc należy wejść na stronę wsparciedlaszpitala.pl. Autorami projektu są m.in. Fundacja PARK oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

FOT: UNSPLASH

inicjatywa lecznice wsparcie dla szpitala zbiórka