Wspólnota z Taize i spotkania online

22.12.2020

Europejskie Spotkanie Młodych w Turynie zostało przełożone na przyszły rok. Nie oznacza, to że wspólnota z Taize nie ma żadnej propozycji dla młodzieży ze Starego Kontynentu. Po raz pierwszy spotkanie odbędzie się właśnie w tej francuskiej miejscowości, a także online na całym świecie. Wspólnota Taize zachęca do uczestnictwa w spotkaniu młodych na dwa sposoby - indywidualnie online lub ze wspólnotą w miejscu zamieszkania. W Poznaniu 28,29 i 30 grudnia w katedrze odbędą się modlitwy, oczywiście przy limicie uczestników i z zachowaniem obowiązujących obostrzeń. Więcej na temat tegorocznego wyjątkowego mówi Franciszek Cofta, Taize Polska:


W ramach Europejskiego Spotkania Młodych zaplanowano między 28 a 31 grudnia wspólne modlitwy, dzielenie i warsztaty tematyczne. W Sylwestra wieczorem odbędzie się m.in. modlitwa wieczorna, spotkanie z br. Aloisem i modlitwa o pokój na świecie. Szczegóły dostępne są na stronie taize.fr, a także na profilach facebookowych Taize Polska i Taize Poznań.

FOT: UNSPLASH

gdzie katedra online poznań spotkanie Taize