Wystawa „Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923”

Bartosz Kirchner 4.03.2021

Jak kształtowała się Europa po Pierwszej Wojnie Światowej? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można na pl. Wolności w Poznaniu. Od dziś dostępna jest tam wystawa 'Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918-1923'. Ekspozycja przygotowana została przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z historykami z 18 krajów. Wystawa jest próbą podsumowania burzliwych początków dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem historii Europy Środkowo-Wschodniej. Pomóc w tym ma między innymi bogata kolekcja zdjęć. Mówi dyrektor Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność Rafał Rogulski:

Historyczna ekspozycja była wcześniej pokazywana między innymi w Czechach, Serbii czy we Francji. W Wydarzenia towarzyszące wystawie przygotował Wydział Nauk o Sztuce UAM. Będą to specjalne spoty z udziałem naukowców, planowany jest także międzynarodowy panel dyskusyjny. Wystawa dostępna będzie w Poznaniu do 13 kwietnia.

FOT: Muzeum Narodowe w Poznaniu

2021 marzec plac wolności poznań Woja Światowa wystawa