Zakład Lasów Poznańskich ograniczy obecność dzików w mieście

Bartosz Kirchner 11.05.2021

Zakład Lasów Poznańskich ma być liderem w kwestii ograniczania obecności dzików na terenie miasta. Przyjęta przez radnych uchwała zobowiązała leśników do opracowania programu prewencji, który będzie zapobiegał pojawianiu się tych zwierząt w mieście. Wśród rozwiązań proponowanych przez władze Poznania jest m.in. dożywianie dzików w lasach komunalnych, by nie szukały pożywienia na terenach zamieszkanych przez ludzi. Miasto planuje też skuteczniej reagować na zgłoszenia dotyczące dzików, ale to nie wystarczy - mówi zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski:

W najbliższych tygodniach Rada Miasta Poznania zajmie się projektem dotyczącym zwiększenia pieniędzy przeznaczanych na odławianie dzików i odstrzał redukcyjny. Zastępca prezydenta Poznania zwraca także uwagę, że by pozbyć się problemu obecności dzików w mieście, ważne jest też zaniechanie ich dokarmiania, zamykanie śmietników oraz współpraca z gminami sąsiadującymi z Poznaniem i rolnikami, których pola znajdują się przy granicach miasta.

FOT: Unsplash

dziki leśnik miasto poznań prewencja uchwała zakład lasów poznańskich