Zawodowi rodzice poszukiwani

8.01.2020

Poznań szuka nowych rodzin zastępczych. Priorytetem są rodzice zastępczy zawodowi. Obecnie w stolicy Wielkopolski funkcjonuje prawie 400 rodzin zastępczych wszystkich formuł. Jedynie dwadzieścia kilka z nich ma charakter zawodowy.

Praca rodziców zastępczych zawodowych jest finansowana. Otrzymują oni pieniądze na siebie, dzieci i utrzymanie lokalu oraz pomoc psychologa i pedagoga. 

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu kwalifikacyjnego na rodzinę zastępczą należy się skontaktować z Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Zdjęcie: Unsplash

dzieci rodzina