ZDM wymierzy kary firmom odpowiedzialnym za odśnieżanie

Bartosz Kirchner 12.02.2021

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu postanowił wymierzyć kary firmom odpowiedzialnym za odśnieżanie ulic. Cztery przedsiębiorstwa muszą zapłacić po 6 tysięcy złotych. - Nasze zastrzeżenia dotyczą nocy z poniedziałku na wtorek - mówi rzecznik ZDM Agata Kaniewska:

W niewystarczający sposób zostały odśnieżone m.in. skrzyżowania i miejsca parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania. Jak zapewnia ZDM, kontrolerzy na bieżąco sprawdzają sygnały dotyczące nieprawidłowości w odśnieżaniu i jakość pracy wykonywanej przez firmy odpowiedzialne za usuwanie śniegu z ulic.

FOT: RADIO EMAUS

firmy kara poznań śnieg ulice ZDM