Zmarł prof. Tadeusz Zgółka

Adrian Wojtasz 26.04.2021

Zmarł prof. Tadeusz Zgółka. Od wielu lat związany był z Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2003 roku był również członkiem Rada Języka Polskiego, a od 2019 jej wiceprzewodniczącym. Mówi prof. Katarzyna Zagórska z Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa UAM:

Prof. Tadeusz Zgółka swoją działalność naukową i dydaktyczną skupiał głównie na nauczaniu języka polskiego jako obcego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej Prof. Tadeusz Zgółka odszedł dziś nad ranem. Miał 76 lat.

poznań prof. Tadeusz Zgółka uam