Zmiany nazw przystanków

Adrian Wojtasz 17.08.2021

Zmienią się nazwy przystanków tramwajowych i autobusowych w Poznaniu i okolicach. Wprowadzona korekta ma pomóc w przesiadkach głównie osobom, które nie znają układu komunikacyjnego miasta. Modyfikacja polegać będzie na dodaniu skrótu nazwy Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Mówi rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski.

Zlikwidowane zostaną także komercyjne nazwy przystanków, które dotychczas funkcjonowały bez żadnej umowy. Zmiany rozpoczną się 1 września. Kilka dni przed tą datą na przystankach będą podwójne nazwy. Do pełnego zastąpienia starych nazw nowymi dojdzie po zakończeniu trzymiesięcznego okresu przejściowego.

FOT: ZTM POZNAŃ