Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Bartosz Kirchner 19.05.2020

Poznańscy radni przyjęli uchwałę, która wprowadza kolejne z zapowiadanych wcześniej zmian w Strefie Płatnego Parkowania.


Od 1 lipca Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania zostanie rozszerzona o większą część Jeżyc. Równocześnie wzrośnie opłata za parkowanie i wydłużony zostanie czas funkcjonowania strefy - w dni powszednie od 8 do 20, a w soboty od 8 do 18. Od października powstaną Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu i Wildzie. Ujednolicone zostaną też parkomaty. Te w Śródmiejskiej strefie będą oznaczone kolorem czerwonym, a pozostałe - niebieskim. Mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu Piotr Libicki:


Poznańskie Strefy Płatnego Parkowania zostaną podzielone na 4 duże sektory. Pojawią się też miejsca bezpłatnego postoju do 15 minut przed szpitalami. Od 1 czerwca identyfikator mieszkańca kosztować będzie 30 złotych i będzie przysługiwał tylko osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na obszarze danego sektora Strefy.

FOT: ZDM POZNAŃ

parkowanie poznań strefa zmiana