Znowu podwyżki za śmieci…

Bartosz Kirchner 3.11.2020

Podwyżki opłat za wywóz śmieci czekają mieszkańców Poznania i gmin zrzeszonych w Związku GOAP. Od 1 stycznia stawki wzrosną o ponad 10 złotych. Mieszkańcy bloków i budynków, w których znajdują się ponad cztery mieszkania, zapłacą 25 złotych od osoby. Właściciele domów jednorodzinnych i obiektów do czterech lokali mieszkalnych zapłacą 28 złotych. Jak argumentuje GOAP, choć nowe opłaty będą wysokie, to nie jest to maksymalny koszt, na jaki pozwala ustawodawca. Na wyższe opłaty zdecydowały się już inne miasta m.in. Warszawa, Rzeszów czy Piła.

Mówi dyrektor GOAP Andrzej Springer:

Jak mówią przedstawiciele GOAP, podwyżki wynikają m.in. z coraz większej ilości odpadów generowanych przez mieszkańców. Problemem jest także załamanie na rynku surowców wtórnych, a także wzrost kosztów organizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Gratowozów. Zwiększają się także ceny świadczenia usług, które dotykają GOAP i firmy zbierające.

FOT: UNSPLASH

ceny ile śmieci podwyżka poznań śmieci w górę