Już od ponad 75 lat kształcą dzieci i młodzież

Na antenie: Relacja 3 czerwca 2022

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Szkoła Podstawowa oraz Szkoły Ponadpodstawowe mieszczą się w historycznym centrum wiekowych Owińsk. Wielu z absolwentów z powodzeniem kontynuowało karierę naukową, sportową i podejmowało intensywne działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. To szkoły twórczego wyrażania siebie, spokoju, mądrego partnerstwa, przyjaznej atmosfery.

Rok szkolny 2021/2022 jest rokiem obchodów 75 – lecia istnienia placówki. Z tej okazji w piątek 3 czerwca 2022 roku odbyły się w szkole uroczystości. Była to doskonała okazja do wspomnień i nakreślania planów na przyszłość. W trakcie uroczystości powspominano najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w historii ośrodka. Oprócz tego podsumowano sukcesy i osiągnięcia, jakie placówka zdobyła w ciągu 75 lat.

Zapraszamy do wysłuchania rozmów przeprowadzonych podczas uroczystych obchodów.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański
Bartłomiej Maternicki, dyrektor szkoły
Marek Jakubowski, kustosz muzeum
Dariusz Jurga, kierownik internatu
Wiesław Biegański, powiatowy konserwator zabytków