Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna. Katalog zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie.

„Imago Lesnae. Ikonografia dawnego Leszna. Katalog”

Redakcja Kamila Szymańska

Kolejna publikacja z cyklu „Zbiory Muzeum Okręgowego w Lesznie”

Leszno 2020, ISBN 978-83-61701-23-1; liczba stron 407; format A4

Jest to opracowanie zbiorowe, będące wynikiem prac zespołu pracowników merytorycznych leszczyńskiego Muzeum, do którego należą: Dariusz Czwojdrak, Małgorzata Gniazdowska, Artur Michalak, Grażyna Michalak, Kamila Szymańska.

Publikacja łączy cechy katalogu zbiorów ikonograficznych i albumu, w której zaprezentowane zostaną – w podziale na techniki (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, plany, rzemiosło artystyczne) – widoki Leszna ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie. Pokazano obiekty począwszy od najstarszej grafiki z 1650 roku po wizerunki sprzed Centralnych Dożynek w 1977 roku; znajdą się m.in. prace lokalnych artystów. Liczne z prac zostaną opublikowane po raz pierwszy. Na uwagę zasługują zwłaszcza te, które ukazują miasto jakiego już nie zobaczymy, ponieważ wiele uwiecznionych w ikonografii zakątków miasta i budynków dziś już nie istnieje.

Opracowanie obejmuje wstęp dotyczący ikonografii Leszna i jego środowiska artystycznego, opisy katalogowe obiektów z ich reprodukcjami, noty biograficzne artystów, fotografów i wydawców. Liczba prac zamyka się w 486 pozycjach, którym towarzyszyć będą wizerunki.

Głównym celem prac nad książką była potrzeba opracowania zbiorów ikonograficznych dotyczących Leszna. W powszechnym obiegu są przede wszystkim pocztówki, natomiast Muzeum Okręgowe w Lesznie posiada znaczną kolekcję innych obiektów: malarskich, grafik, rysunków oraz wyrobów rzemiosł artystycznych z widokami Leszna począwszy od najstarszej panoramy z 1 połowy XVII wieku.

Co cennego wnosi katalog?

– systematyzuje i porządkuje nieznane wizerunki miasta, biogramy twórców i wydawców,

– wpływa na poziom wiedzy o urbanistyce Leszna na przestrzeni wieków,

– ujawnia nieznane prace lokalnych artystów oraz twórców będących w Lesznie przez krótki czas,

– liczne z prac powstałych w okresie międzywojennym dokumentują bogate życie artystyczne tego okresu.

Książka do nabycia jest TUTAJ.