II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego

Katedra Muzyki Kościelnej Poznańskiej Akademii Muzycznej zaprasza miłośników śpiewu gregoriańskiego na II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 10-11 maja 2023 roku. Kongres pod hasłem „Notacja adiastematyczna syntezą związku słowa i melodii” będzie starał się wykazać ważkość ciągle odkrywanej notacji – pierwszego świadka śpiewanego słowa.

Wykłady zaproszonych gości przybliżą aspekty melodyczno-słowno-liturgiczno-teologiczne. Próba śpiewu przygotuje do liturgii Mszy św.; został zaplanowany koncert śpiewu gregoriańskiego oraz wizyta studyjna w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Szczegółowe informacje: https://amuz.edu.pl/