Fundusze unijne pomogą rodzinom

29.09.2020

Miasto Poznań wraz z partnerami otrzymało ponad 13 mln zł dofinansowania na realizację II edycji projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania". Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Uczestnikami projektu, realizowanego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, są ośrodki pomocy społecznej w Czerwonaku, Luboniu, Murowanej Goślinie, Obornikach, Puszczykowie, Rokietnicy, Skokach, Swarzędzu, Śremie, Tarnowie Podgórnym,  a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu i Stowarzyszenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Poznań Piątkowo. Partnerem wiodącym jest Miasto Poznań, które założenia projektu wdrażać będzie poprzez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania to jeden z największych projektów w województwie w obszarze polityki społecznej. Otrzymane dofinansowanie pozwoli nam na jego kontynuację także w latach 2020-2023 i objęcie wsparciem większej liczby osób w jeszcze szerszym zakresie - mówi Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP.

Wartość całkowita II edycji projektu przekracza 14 mln zł. Dzięki tym pieniądzom wsparcie otrzyma 2405 osób, w tym 500 rodzin biologicznych i 168 dzieci z rodzin zastępczych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pomoc trafi także do 89 osób prowadzących 50 rodzin zastępczych. 

- 95 proc. środków na realizację tego zadania pochodzi z dofinansowania. Połowa tej kwoty pozostanie w naszym mieście, ponieważ mamy największy obszar wsparcia tego projektu i zakres działań, które będziemy wykonywać - dodaje dyrektor Kamiński. 

W ramach projektu, Miasto Poznań wraz z 12 partnerami, utrzyma 25 etatów asystentów rodziny, 5 etatów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 etaty psychologa, po 1 etacie pedagoga i  psychoedukatora oraz część etatu mediatora. Zaangażowanych zostanie także 15 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki na dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych. Utworzony zostanie również 1 nowy etat dla asystenta rodziny.

Ponadto  zaplanowano  przeprowadzenie szkoleń, konsultacji psychologicznych oraz grup wsparcia pracy dla rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego. Ponad 24 tys. godzin zajmą   usługi specjalistyczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne, mediacyjne i psychiatryczne. Realizowane będą także usługi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Chodzi np. o wsparcie psychologiczne czy terapie uzależnień. II edycja projektu przewiduje także utrzymanie usług 2 rodzin wspierających i utworzeniu 1 nowej.

źródło: poznan.pl

FOT: UNSPLASH

dotacje lekarze pomoc rodzina unia