Poznań dla migrantów

22.02.2023

Poznań zintegruje migrantki i migrantów. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta przyjęto projekt uchwały, który zakłada działania mające na celu wzmocnienie więzi między rodowitymi poznaniakami a tymi, którzy przyjechali zza granicy do pracy bądź uciekając przed wojną. Mówi dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Magdalena Pietrusik- Adamska.

Realizacja projektu jest jednym z elementów zmierzających do osiągania celów określonych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania, dotyczących budowania szerokiej integracji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem migrantów. Poznań będzie realizować wszystkie działania we współpracy z innymi samorządami, przedsiębiorcami, mediami, organizacjami sektora pozarządowego oraz środowiskiem akademickim

Foto: UM Poznania