Agnieszka Pachciarz – dyrektor Wielkopolskiego Oddziału NFZ

16.01.2020

- W tym roku planujemy przede wszystkim kontynuować działania podjęte w roku ubiegłym. Duży nacisk kładziemy między innymi na opiekę długoterminową i zakłady opieki leczniczej - mówiła na naszej antenie Agnieszka Pachciarz dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ. Jak dodała - kolejnymi priorytetami są opieka ambulatoryjna, poradnie specjalistyczne oraz profilaktyka i opieka nad zawałowcami.

Poranny gość Radia Emaus mówił również o e-receptach, reformie psychiatrii dziecięcej i o zmianach w funkcjonowaniu szpitali powiatowych.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy Bartosza Kirchnera z Agnieszką Pachciarz, dyrektorem wielkopolskiego oddziału NFZ.