Szlachetna Paczka: Raport o Biedzie

1.12.2022

Szlachetna Paczka opublikowała kolejny Raport o Biedzie. W 2021 roku w skrajnym ubóstwie żyło milion sześćset tysięcy Polaków, w tym ponad trzysta tysięcy dzieci. Stereotypowo bieda dotyka osoby bezrobotne, niewykształcone i żyjące na wsi. Według badań przeprowadzonych przez Szlachetną Paczkę 34 proc. ankietowanych uważa, że ludzie są biedni, bo wygodniej im żyć na zasiłku, a 31 proc. jest zdania, że wystarczy, by ubodzy wzięli się do pracy. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna, mówi prezes Stowarzyszenia Wiosna, Joanna Sadzik.

Z pełnym raportem można zapoznać się na stronie internetowej raportobiedzie.pl.

FOT: Unsplash

szlachetna paczka