Wiadomo jak będą wyglądały pielgrzymki w tym roku

8.06.2020

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki - Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Organizator pielgrzymki powinien mieć listę telefonów do każdego z jej uczestników. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, a wszyscy uczestnicy pielgrzymki powinni posiadać stosowne identyfikatory.

Pielgrzymi powinni posiadać środki ochrony osobistej , w tym maseczki lub inną osłonę ust, nosa. Przez cały czas trwania pielgrzymki uczestnicy powinni mieć dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego, chusteczek jednorazowych. Podkreślono także, że jeśli pątnikom zabraknie środków, wówczas "organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia". Wydawanie posiłków i mycie naczyń powinno przebiegać ściśle z wytycznymi: posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach lub w naczyniach jednorazowych, a naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza, a o ile to możliwe - wyparzane. 

Uczestnicy pielgrzymki muszą mieć mierzoną temperaturę - przynajmniej raz w ciągu dnia. Jeśli temperatura ciała przekroczy 37 stopni Celsjusza - uczestnik powinien przerwać pielgrzymkę, a jego stan powinien być dalej kontrolowany. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest porada medyczna. W przypadku potwierdzenia zakażenia "wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej"

Dodatkowo, w trakcie trwania pielgrzymki, rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem. Wśród zaleceń jest także zachowywanie bezpiecznej odległość od rozmówców i pozostałych uczestników pielgrzymki. Powitania między uczestnikami również powinny być odpowiedzialne. Nie powinno się podawać dłoni na powitanie.

Pielgrzymi powinni być zakwaterowani w jednoosobowych pokojach lub namiotach. Dopuszcza się zakwaterowanie większej liczby osób w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem, że są z jednego gospodarstwa domowego.

Należy jednak pamiętać, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione. Pielgrzymka może być także odwołana.

Zdjęcie: Maciej Gładysz

co wolno jak obostrzenia pielgrzymka przepisy zmiana